top of page

Skriv under manifestet Nej till ”Plan Larios” i Maro

(Namnen syns i den ordning de kommer in. Listan uppdateras med jämna mellanrum)

Som en följd av krisen 2008 gick luften ur den dåvarande fastighetsbubblan i Spanien men nu är den ömtåliga spanska kuststräckan återigen en måltavla för urbanistiska nybyggnadsprojekt.

Mot den andalusiska kusten, och specifikt Costa del Sol, riktas nya utvecklingsprojekt som på sikt kan orsaka en ny fastighets- och turistbubbla.

Det handlar om ”kloniska” projekt som golfbanor med omgivande bostadsområden, stora kommersiella centra och fritidsanläggningar, turistlägenheter för säsongsuthyrning, marinor och lyxhotell, något som till slut brukar leda till billig massturism. Hela Costa del Sol är ett exempel på detta.

Efter den nyliberala festen riktas nu blickarna mot skyddade områden som hittills har varit fria från  urbanistisk spekulation.  Det rör sig om områden med värdefull jordbruksmark, av miljömässig och kulturell betydelse och som dessutom ligger i mycket natursköna landskap.  Fallet Maro är ett typexempel.

Medborgarplattformen ”Otro Maro y Nerja es posible” (Ett annat Maro och Nerja är möjligt) har sina rötter i den oro som många invånare i Nerja och Maro känt inför det urbanistiska megaprojekt som La Sociedad Azucarera Larios S.A (SALSA) – nu ändrat till SALSL, planerar i den skyddade zonen i Maro, Nerja (Malaga)

Enligt ”Plan Larios” tänker man att bygga en 18-hålig golfbana, ett bostadsområde med 680 lyxvillor och olika exklusiva hotell på en yta på 200 ha som nu används som jordbruksmark och som har ett stort kulturellt och landskapsmässigt värde.

Området, som ägs av SALSL, har förklarats vara ett kulturellt minnesmärke (Bien de Interés Cultural BIC).  Andra skydd som i  PGOU Plan General de Ordenación Urbana (stadsplanen),  en plan för att skydda historiska minnesmärken i Maro och en plan för att skydda kuststräckan i Andalusien (PPCLLA)  har försvunnit.  Efter hemställan av Larios i domstol har de annullerats, alltid av formella orsaker.

För tillfället förhandlar Larios med kommunledningen i Nerja om att byta de skulder som kommunen har till LARIOS mot att områdets skyddsbehov omprövas.

Därför har vi startat en namnsinsamling för att förhindra detta!

Vi ber er att skriva under manifestet mot ”Plan Larios”
 

- Fälten markerade med + är obligatoriska.  E-mailadressen publiceras inte på namnlistan.
- Om inte annat anges, så kommer ditt namn att visas på listan.  Om du inte vill att det ska vara offentligt så skriv det i fältet     Yrke

¡Gracias! Mensaje enviado.

bottom of page